Najbliższa sprzedaż kursu
rusza 7 czerwca 2022!

Program kursu:

Moduł 1. Organizacja i podstawowe operacje na danych

 • Typy danych w Excelu i szybkie sposoby ich wprowadzania
 • Cechy poprawnego zakresu danych
 • Sprawne poruszanie się po arkuszu
 • Blokowanie okienek
 • Kopiowanie, przenoszenie, edycja, usuwanie danych
 • Serie danych
 • Nawigacja po arkuszu i skoroszycie za pomocą skrótów klawiszowych

Moduł 2. Formatowanie danych, czyli ich wygląd

 • Czym jest format komórki?
 • Obramowanie i wypełnienie komórki, wyrównanie tekstu
 • Formatowanie wartości komórki: liczbowe, walutowe, daty, procentowe i tekstowe
 • Dobre praktyki formatowania komórek i ich wartości (np. dlaczego nie scalamy komórek i jaka jest alternatywa?)
 • Triki ułatwiające i usprawniające formatowanie: malarz formatów, autowypełnianie, sposoby czyszczenia formatowania
 • Wstęp do formatowania warunkowego

 

Moduł 3. Operacje na zakresie danych

 • Sortowanie
 • Filtrowanie
 • Obiekt Tabela

Moduł 4. Formuły – wprowadzenie

 • Zasady tworzenia formuł
 • Operatory matematyczne i logiczne w formułach
 • Zasady i sposoby kopiowania formuł
 • Konsolidacja danych za pomocą formuł – pobieranie danych z innych arkuszy

Moduł 5. Adresowanie, czyli blokowanie komórek

 • Po co blokujemy komórki?
 • Zasady adresowania
 • Szybkie blokowanie komórek
 • Metody ułatwiające ustalenie miejsca, gdzie wstawić znak $

Moduł 6. Wybrane funkcje wbudowane

 • Budowa i zastosowanie funkcji na przykładzie funkcji SUMA
 • Funkcje matematyczne i statystyczne (np. MIN, MAX, ŚREDNIA)
 • Funkcja logiczna JEŻELI, bez której nie da się żyć
 • Najważniejsze funkcje tekstowe (PRAWY, LEWY i FRAGMENT.TEKSTU, Z.WIELKIEJ.LITERY, USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY)
 • Wybrane funkcje zaokrąglające ZAOKR, czyli dlaczego 4,33 ≠ 4,33?

Moduł 7. Przydatne narzędzia

 • Rozdzielanie tekstu (np. imienia i nazwiska)
 • Usuwanie duplikatów
 • Grupowanie danych

Moduł 8. Wykresy – wprowadzenie

 • Typy wykresów – który wykres wybrać?
 • Metody tworzenia wykresów
 • Dostosowywanie wykresu do własnych potrzeb – edycja wykresów

Moduł 9. Drukowanie arkuszy

 • Drukowanie dużych tabel danych
 • Wpasowywanie tabel w określoną liczbę stron
 • Numerowanie stron
 • Umieszczanie autotekstów oraz logotypu firmy na wydruku
 • Druk do PDF

Poznaj swoją excelową mentorkę!

.